Něco málo o nás

Jsme chybující lidé. Nejsme žádní křesťanští suveréni.

Historie sboru:

Evangelický sbor v Sokolově vznikl po 2. světové válce příchodem českých nekatolických exulantů do zdejšího kraje. Aby mohli svobodně vyznávat svou víru, opustili jejich předkové rodnou zem a usadili se na různých místech v Evropě, kde jim bylo nabídnuto útočiště, půda a svoboda vyznání. Po válce se stali cizinci ve své zemi a protože nová česká vláda jim nabídla možnost návratu, přestěhovali se mnozí do České Republiky a osídlili pohraničí. Ne všichni členové však jsou z řad exulantů.

Faráři sboru od roku 1946:

Kyprý, Jelinek, Vladimír Matička (1947-1981), Vilém Hovorka (1953-1986) Zdeněk Holuša (1983-1984), Lýdia Mamulová (1985-1990), František Pavlis (1986-1997), Pavel Knorek (2002-dosud). 

Přijďte mezi nás.