Evangelický kostel v Kraslicích

Za působení faráře Zimmerliho (1909-1913) se evangelický sbor rozhodl postavit v Kraslicích kostel a faru. K uskutečnění stavby byly pořádány sbírky. Dary a podpory přišly z měst Plavno, Auerbach, Markneukirchen, Brunndöbra, značnou částkou přispěl německý evangelický spolek Gustav-Adolf v Lipsku, přispěli i protestanté ze Švýcarska a Švédska. Peníze věnovali i místní podnikatelé. Samotná církev měla na stavbu kostela hypotéku ve výši 30 tisíc korun. Plány nového kostela nakreslil známý berlínský architekt Bartning. Jeho ostatní kostely v Německu jsou dnes památkově chráněny. Klingenthalský sbor věnoval tři zvony, které byly 21. 4. 1912 slavnostně převezeny přes hranice a 7. 7. 1912 byly umístěny a zprovozněny na věži kostela. Jeden z těchto zvonů je dosud na věži. Proč právě zvony z Klingenthalu? – V době pronásledování evangelíků v Českém království musel odejít farář Salomon do Německa – kolem roku 1628. Při svém odchodu vzal s sebou i kostelní zvony a daroval je Klingenthalu.

Základní kámen nového kostela byl položen slavnostně v neděli 9. 7. 1911, vysvěcení kostela bylo 7. 7. 1912. Kostel a faru převzala ČCE po skončení 2. světové války. V polovině 80. let byl kostel i fara rekonstruovány. V roce 2006 byly vyměněny svislé trámy, držící špičku věže. V roce 2008 byly opraveny varhany.

Kostel dnes: možno si prohlédnout kdykoli v neděli dopoledne. V jiném termínu je třeba návštěvu kostela domluvit s vedoucím stanice Mikulášem Zoubkem. Co lze dnes v kostele vidět: vitráže oken, dřevěný reliéf od Jiřího Zejfarta, opravené varhany, věž s vyhlídkovou terasou a zvonem.

Přijďte mezi nás.