Bohoslužebné náčiní v Kynšperku nad Ohří

Bohoslužebné náčiní, které se i v současné době používá, bylo darováno evangelickým sborem Ebersdorf – Lichtenwalde z roku 1899. Podle dostupných informací se jednalo o velice starý evangelický sbor se starým kostelem. V současné době jde o kazatelskou stanici sboru Chemnitz. Každá součást bohoslužebného náčiní nese vyrytý název dárce sboru a na talíři o průměru 27,5 cm jsou tyto nápisy:
Lasset die Kindlein zu mir kommen /Nechte dítek jíti ke mně/
Gustav-Adolf-Fest, Frankenberg in S. 19. – 21. Juni 1899
Gewidmet von Frau El. Arndt, H. Barthel, A. Günther, A. Ivens, M. Pelz, Rosa Schiehler.

Přijďte mezi nás.